Nutriflow

Nutriflow – ЕО тор, със състав 12% Азот (N), общ, 4% органичен азот (N), 8% карбамиден азот (N), 8% Фосфор (P2O5), водоразтворим (P2O5), 16% Калий водоразтворим (K2O).

Хомогенна течна смес от NPK, за листно и кореново приложение. Характеризира се с добра и бърза системна абсорбция. Тор, специално предназначен за цитрусови култури.

  • Доза за листно приложение между 300-400 мл/100 л вода (не повече от 300-400 мл/дка), прилага се седмично от Февруари до Ноември.
  • При фертигация от 600 до 800 мл/дка, с водата за напояване.
Цена: Опаковка - 1 л - 21.40 лв. Опаковка - 5 л - 93.00 лв. Опаковка - 20 л - 358.00 лв.