Nematmyel

Nematmyel – ЕО тор, със състав 57.2% Сяра (SO3), водоразтворима и 0.02%. Желязо (Fe), водоразтворимо.

В качеството си на смесен тор, Нематмиел доставя на растенията едновременно желязо и сяра. Много ефективен в подобряването на биологичното състояние на почвата. Окислителната способност на комплексите S (IV) и Fe може да спомогне за нарушаване целостта на хитиновата обвивка на почвено обитаващи насекоми и нематоди. В същото време е в състояние да минерализира органичните отпадъци от фитосанитарни продукти в почвата.

  • Приложим е при всички видове култури в доза 400 гр/дка, внесен в почвата чрез капковата система за напояване при разсаждане и два пъти месечно по време на цялата вегетация.
  • При лозя, овощни и цитрусови, да се внася в началото на вегетацията.
В Испания продуктът е регистриран като „Друг начин за растителна защита“ (Съгласно уредба AРA/1470/2007) и се прилага като допълнение в борбата с някои почвени органични системи (нематоди).
Цена: Опаковка - 1 кг - 25.50 лв. Опаковка - 5 кг - 122.50 лв.