Demolution MPT

Demolution MPT – ЕО тор, със състав 68% Сяра(SО3), водоразтворима и 0.5% Цинк(Zn), водоразтворим.

Съдържа молекулярна разновидност на окисляваща се сяра и повърхностно активни вещества от рициново масло. Присъствието на окисляваща се сяра и активността на детергентите в тора предизвикват измиване на лепкавия налеп, причинен от насекомите. Демолюшън е биологичен индуктор, допълващ използването на фитосанитарни продукти и съвместим с био борбата срещу насекоми.

  • Основната доза за пръскане е 200-250 мл/дка.
  • Ефикасността на препарата е в пряка зависимост от рН на почвата. Най-ефикасен е при pH под 6.
  • Използва се при зеленчуци, овощни, лозя, етерично-маслени и др.
В Испания продуктът е регистриран като „Друг начин за растителна защита“ (Съгласно уредба AРA/1470/2007) и се прилага като допълнение в борбата с насекоми (въшки, трипс, акари, бръмбари).
Цена: Опаковка - 1 л - 38.50 лв. Опаковка - 5 л - 177.50 лв.