Органичен гранулат

Агриорган пелет – Органичен тор направен от овча тор, обогатена с микроорганизми и добавка от микроелементи. Подобрява структурата и качеството на почвата, повишава плодородието и стимулира хумификацията на органичната материя.

Вижте още…