Хранителни програми

За хранителна и фитосанитарна програма, съобразена изцяло с Вашите условия на отглеждане и съответната култура, моля обърнете се към Вашия дистрибутор.