Efisoil Superbia

Efisoil Superbiaе органичен активатор, насърчаващ физиологичните процеси на културата;
Efisoil Superbia стимулира развитието на растението, активира микробиалната флора;
Efisoil Superbia повишава устойчивостта на растенията към различни стресови влияния – лоши климатични условия, патогенни атаки, физични повреди и др.;
Efisoil Superbia повишава устойчивостта на растенията към фитипатогени;
Efisoil Superbia повишава добива и качеството на получената продукция;

Цена: Опаковка - 1 кг - 23.00 лв.