Maxi-Grow Excel

MAXI-GROW EXCEL е балансирана смес  от четирите основни микроелементи – Cu, Fe, Mn, Zn, които са в стабилна и лесно достъпна хелатна форма;
MAXI-GROW EXCEL подпомага развитието на растенията в ключови моменти като цъфтеж, залагане и нарастване на плодовете;
MAXI-GROW EXCEL подобрява фотосинтезата на растенията;
MAXI-GROW EXCEL прилага  се  във всички фази от развитието  на растенията;
– За най-добър резултат, MAXI-GROW EXCEL се комбинира с други листни торове, които зависят от фазата на развитие на културата.

Цена: Опаковка - 250 мл - 20 лв. Опаковка - 1 л - 68.67 лв.