Почвени подобрители

femabontumb

Фемабон е органичен натурален подобрител на почвата произлизащ от контролирана ферментация на органични материали от растителен и животински произход, богати на хумус (торф и оборски тор);
Фемабон подобрява структурата на почвата, нейната порьозност, аерация, коригира почвеното рН и противодейства на негативните ефекти от засолеността;
Фемабон отключва хранителните вещества в почвата и спомага за тяхното усвояване от растенията благодарение на специфичния ефект на хумусните вещества;
Фемабон е жив органичен подобрител, с високо бактериално натоварване – над 1 милиард микроорганизми в един грам;
Фемабон има голям капацитет за задържане на вода (200%);
Фемабон съдържа витамини (тиамин, биотин, фолиева киселина и т.н.) и амино киселини (глутаминова киселина, аспарагинова киселина, валин, фенилаланин, левцин и т.н.);
Фемабон образува хумични хелати (хумати) с микроелементите Cu, Zn, Mn и най-вече с желязо (Fe).

Обявенo и деклариранo съдържание:
• Обща органична материя – 25%
• Общ хумусен екстракт – 7,5%
• Хуминови киселини – 5,5%
• Максимална влага (за прах) – 40%
• Максимална влага(за гранулат и гранули) – 14%
• Органичен въглерод – 18,5%

Друга информация:
• Рh – 7,2
• Електропроводимост(dS/m) – 10,5
• Връзка C/N – 15
• Минимална влажност (прах, гранулат и гранули) – 10%

Фемабон е продукт, съдържащ 80% черен торф и 20% компостиран оборски тор;
Фемабон трябва да се използва като основен почвен подобрител и да се прилага в непосредствена близост до кореновата система;
Фемабон не съдържа фитотоксични елементи и може да се използва за всички видове култури и по всяко време на годината;
Фемабон трябва да се инкорпорира в почвата. При системи за капково напояване, може да се разпредели върху почвата и благодарение на фината си структура Фемабона прониква бързо при напояването.

Цена: Опаковка - торба 25 кг - 25 лв.